تلسکوپ ساده

تلسکوپ ساده

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

تلسکوپ ساده

تلسکوپ دارای اجزای زیر می باشد:
آینه اصلی : وظیفه این قطعه جمع کردن نور از اجرام آسمانی و بازتاب آن می باشد. می توانید آن را خودتان بتراشید و یا خریداری نمایید.
هلدر(نگهدارنده) آینه اصلی
آینه ثانویه که کار اصلی این قطعه انعکاس نور بازتاب شده از آینه اصلی ، به کنار لوله است .
هلدر(نگهدارنده) آینه ثانویه که این قطعه آینه ثانویه را در خود مهار میکند و با پیچ هایی که در پشت آن نصب شده می توان تلسکوپ را همخط نمود.
چشمی که برای جمع آوری پرتو های نور منعکس شده و ارسال آن به چشم است کاربرد دارد .
فوکوسر (تنظیم کننده) چشمی دارد.
لوله که تمامی قطعاتی که در بالا ذکر شد در لوله قرار می گیرد .
مقر که جهت نگهداری و مهار لوله میتوان از ان استفاده کرد.
پایه هم به همراه لوله بر روی پایه ثابت می شود . یک پایه خوب باید محکم و بدون لرزش باشد .